Marathi Quotes - Konachya payapadun yashasvi Honyapeksha Aaplya Swatachya Payavar Yashasvi Honyasathi Manatun Tharavne changle.

 

Konachya payapadun yashasvi Honyapeksha Aaplya Swatachya Payavar Yashasvi Honyasathi Manatun Tharavne changle.

Konachya payapadun yashasvi Honyapeksha Aaplya Swatachya Payavar Yashasvi Honyasathi Manatun Tharavne changle.


Post a Comment

Thanks for reading... Keep visiting our blog

नया पेज पुराने